Vergoedingen 

Vergoedingen podotherapie en pedicure voor mensen met diabetes

In 2016 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is.

Zorgprofielen

Met ingang van 2016 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoedt wordt.

Basisverzekering

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

Aanvullende verzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Wilt u weten bij welke verzekering u in aanmerking komt voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering voor de pedicure, klikt u dan op onderstaande link https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/pedicure.aspx

Vergoedingen Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw behandelend arts (orthopedisch chirurg, revalidatie arts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde.)

Eigen bijdrage orthopedische schoenen (2017)

Door de overheid is bepaalt dat u een eigen bijdrage betaald voor orthopedische schoenen, omdat ze ervan uitgaan dat u anders ook schoenen had moeten kopen. Deze bijdrage is voor iedereen gelijk, het maakt dus niet uit bij wie u verzekerd bent.

Uw  eigen bijdrage is  € 135,- per paar schoenen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is de eigen bijdrage € 67,50 per paar.

Vergoedingen eigen bijdrage

Bij een aantal zorgverzekeraars wordt uw eigen bijdrage voor orthopedische schoenen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bent u verzekerd bij een van de onderstaande zorgverzekeraars, leest u dan goed de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

De Amersfoortse, Delta Lloyd, Ditzo, De Friesland, Ohra, ONVZ, PNO, VVAA, Zekur, Zilverenkruis

Vergoedingen verbandschoenen

Verbandschoenen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw behandelend arts.

Voor verbandschoenen geldt een maximum vergoeding.  Kosten boven de maximale vergoeding zijn voor eigen rekening.

Vergoedingen allergeenvrije schoenen

U komt in aanmerking voor allergeenvrije schoenen als door uw behandelend arts (dermatoloog) de allergie is vastgesteld. Voor allergeenvrije schoenen geldt een maximum vergoeding van € 339,- .

Voor kinderen tot 16 jaar is dit bedrag € 268,50 .

Omdat iemand ook schoenen zou moeten kopen zonder de allergie, geldt bij de aanschaf van allergeenvrije schoenen ook de eigen bijdrage, zoals deze bij de orthopedische schoenen zijn benoemd.

Vergoedingen steunzolen

U kunt in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of u aanvullend verzekerd bent voor steunzolen, klikt u dan op onderstaande link:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/steunzolen.aspx

Vergoedingen werkschoenen

Werkschoenen kunnen niet onder de Zorgverzekeringswet gedeclareerd worden, maar vallen onder de kosten van de werkgever (of WIA/WET werk en inkomen). Uitzondering hierop betreffen werkschoenen voor jong gehandicapten die gebruik maken van dagbesteding.